Apie Laisvės studijų centrą

Apie Laisvės studijų centrą

VšĮ Laisvės studijų centras (LSC) – 2013 m. įsteigtas nepriklausomas analitinis institutas, siekiantis stiprinti pilietinę visuomenę skleidžiant individo laisvės ir atsakomybės idėjas, plečiant kritinio mąstymo erdvę Lietuvoje ir užsienyje.

Laisvės studijų centro tikslai

  • Organizuoti viešas diskusijas, mokymus bei seminarus, sudarančius sąlygas analitiškai pažvelgti į Lietuvos ir užsienio viešojo gyvenimo aktualijas.

  • Stebėti ir vertinti Lietuvos viešosios politikos areną bei teikti siūlymus sprendimų priėmėjams.

  • Bendradarbiauti su panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis ir individais taip stiprinant pilietinę visuomenę Lietuvoje.